เซ็กซี่บาคาร่า อบจ.ภูเก็ต บริการรถโพถ้อง 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต

เซ็กซี่บาคาร่า อบจ.ภูเก็ต บริการรถโพถ้อง 4 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง เซ็กซี่บาคาร่า (รถโพถ้อง) เพื่อจัดระบบบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน รองรับการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต อันเป็นการลดปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนให้บริการรถโดยสารฟรีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมิได้หวังผลกำไร โดยการบริหารจัดการขนส่งประจำทางที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน อบจ.ภูเก็ต ได้บริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง 

ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สาย 4 เส้นทาง โดยจัดให้มีรถวิ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ของทุกวัน ประกอบด้วย สายที่ 1  ได้แก่ สายที่ 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชีป-ตลาดใหม่มุมเมือง ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – ตลาดสดดาวน์ทาวน์ภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 80 เที่ยวต่อวัน สายที่ 3 สะพานหิน-เกาะสิเหร่  ไม่น้อยกว่า 72 เที่ยวต่อวัน โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15 บาทตลอดสายและยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางให้แก่นักเรียนนักศึกษา

 สำหรับการควบคุมการเดินรถนั้น ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการเดินรถขนส่งประจำทางทุกคัน เพื่อติดตามการทำงานของรถ และแนะนำข้อมูลการใช้รถมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการเดินรถให้มีประสิทธิภาพขึ้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายบริหาร และกำกับควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการรถขนส่งประจำทางตามข้อบัญญัติ อบจ. เรื่อง การดำเนินกิจการขนส่งประจำทาง พ.ศ.2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร ประชาชนสามารถสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งประจำทางได้ทุกวัน อีกทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรถขนส่งประจำทาง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินรถขนส่งประจำทาง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการดำเนินงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับท่าเทียบเรือรัษฎา ตั้งอยู่ที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรือโดยสารที่ออกจากท่าเทียบเรือรัษฎาจะไปยังเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวทางทะเลต้องมีการบันทึกข้อมูลการติดต่อ เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางทะเล

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ตได้รับดำเนินการในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือรัษฎาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งได้มีการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหลายจุดของท่าเทียบเรือ รวมถึงได้เพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ระบบไม้กั้นเปิดปิดอัตโนมัติ ทางเข้า-ออก ท่าเทียบเรือการแสกนบัตรประชาชน การขึ้นทะเบียนของรถตู้ รถแท็กซี่ ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร เพิ่มถังขยะและเพิ่มความถี่รถบริการเก็บขยะทุกวัน การกั้นบริเวณรอบอาคารเข้า-ออก ผู้โดยสาร และงานปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น

เทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับสโมสรโรตารีอันดามันและทัพเรือภาคที่ 3  โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม “ปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล” พร้อมปล่อยเต่า 80 ตัว

วันนี้ (17ธ.ค.) ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล” โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 และสโมสรโรตารีอันดามันจัดขึ้นโดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามัน กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ตลอดจนนักปั่นจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามันกล่าวถึกิจกรรมปั่นอนุรักษ์เต่าทะเลในครั้งนี้ว่า มีจุดเริ่มต้นบริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน มายังตัวเมืองภูเก็ตโดยใช้เส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออก- ปลายแหลมสะพานหิน- แหลมพันวา- หนองน้ำในหาน  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรี โดยเมื่อถึงแหลมพันวาได้มีการยุดพัน และร่วมกันปล่อยเต่าทะเล จำนวน 80 ตัว โดยมี น.อ.กฤษฎา รัตนสุภา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมปล่อยเต่าทะเลร่วมกับนายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามัน และนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะปั่นกลับไปยังสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลราไวย์, ทัพเรือภาคที่ 3 และสโมสรโรตารีอันดามัน ด้วยตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้คงอยู่ต่อไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เซ็กซี่บาคาร่า